Category Archives: Teológia tartalom

Heidl György blogja

*

2018. bejegyzés tartalom

*

Én lefekszem én ágyamba

Salamon Anikó gyűjtéséből származik ez a gyimesi csángó esti imádság. Az adatközlő a gyűjtés idején, vagyis valamikor 1971 és 1973 között 60 éves Kulcsár Borbála volt. Én lefekszem én ágyamba, … olvasásának folytatása   OKTÓBER 11, 2018

A természet irtózik a haláltól

430. augusztus 28-án halt meg Szent Ágoston, miközben városát, püspöki székhelyét, az észak-afrikai Hippo falait a vandálok ostromolták. A szentek halálának napjáról az egyház születésnapként emlékezik meg azzal a meggyőződéssel, … olvasásának folytatása   AUGUSZTUS 28, 2018

Bésszarion bíboros sírkápolnája

Baszileiosz Bésszarion (Trapezunt, 1400 körül – Ravenna, 1472), bazilita szerzetes, a konstantinápolyi Szent Vazul monostor apátja, nikaiai metropolita, az ortodoxok egyik vezérszónoka a Firenzei Zsinaton (1438-1439). Később latin püspök lett, … olvasásának folytatása   AUGUSZTUS 13, 2018

Bossuet és az üvegfúvók

A horvátországi Papuk-hegység legszebb része a jankováci vízesés, egy szép tavacskával és meredeken kapaszkodó tanösvénnyel, amely elvezet a hely egykori ura és a mesés arborétumot kialakító Jankovich József gróf sziklabarlangban … olvasásának folytatása   JÚLIUS 23, 2018

Istálló és installáció

Van, ahol egy gótikus templombelső modern installációvá alakul át, és van, ahol istállóból alakítanak ki kápolnát ősi egyházművészeti hagyományok jegyében. A románkori alapokon álló, többször átépített münsteri Szent Márton plébániatemplom … olvasásának folytatása   JÚLIUS 18, 2018

*

2017. bejegyzés tartalom

*

Aprószentek

“Heródes, miért ijedsz meg attól, hogy Király születéséről hallasz? Nem azért jön ő, hogy téged kisemmizzen, hanem hogy legyőzze a sátánt. Te azonban nem tudod ezt megérteni, ezért zavarodol meg … olvasásának folytatása   DECEMBER 28, 2017

Szegénnyé lett, hogy gazdagok legyetek

A megtestesült Krisztusról mondja Pál apostol: „Hiszen ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek” (2Kor … olvasásának folytatása   DECEMBER 25, 2017

Január kalendas 8-án született a mi Urunk, Jézus Krisztus

Jézus születésének napját Nyugaton a 4. század közepétől kezdték december 25-én ünnepelni. A legkorábbi forrásunk e dátummal kapcsolatban egy rövid feljegyzés, amelyet Victorinusnak Poetovio (ma Ptuj, Szlovénia) püspökének tulajdonítanak, aki … olvasásának folytatása   DECEMBER 24, 2017

Kenyér, bor, feltámadás

Szent Irenaeus (Kr. u. 140 k. – 202 k.) Szmürnában született, majd a Római Birodalom nyugati részén, Lugdunumban (ma Lyon) lett püspök 178-ban. Ő adott először rendszerezett, a Szentírás egészére, … olvasásának folytatása  NOVEMBER 15, 2017

Alexandriai Kelemen és a hálaadás

Alexandriai Kelemen (150 k. – 211-215 között) életéről nagyon keveset tudunk. Valószínűleg Athénban született, ahol alapos képzésben részesült, majd hosszabb utazásokat tett, mielőtt 180 körül letelepedett a világ akkori kulturális fővárosában, … olvasásának folytatása  SZEPTEMBER 1, 2017

Péter letartóztatása

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe (június 29.) alkalmat ad egy ikonográfiai nehézség megvilágítására. 4. századi ókeresztény szarkofágokon gyakorta feltűnik egy-egy jelenetsor, amelynek Péter apostol a főszereplője. Szép példája … olvasásának folytatása   JÚNIUS 29, 2017 · 5

Csont az én csontomból: A házasság misztériuma

A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent a “Csont az én csontomból”: a házasság misztériuma c. könyvem.  A könyv a házasságról szól. Az első részben a férje helyett a halált vállaló Alkéstis történetének … olvasásának folytatása   JÚNIUS 10, 2017 · 6

Phoenix

„Figyeljünk fel arra a csodálatos jelre, amely a keleti vidékeken, Arábia táján történik. Van ott egy bizonyos madár, amelyet Phoenixnek neveznek. Egyetlen példány és ötszáz esztendeig él. Amikor a halál … olvasásának folytatása  ÁPRILIS 16, 2017

Nagy a csend a földön.   “Mit jelentsen ez? Nagy a csend a földön, immár nagy a csend és a nyugalom! Nagy a csend, mert alszik a mindenség Királya! A föld megrettent és elnyugodott, mert az Isten … olvasásának folytatása  ÁPRILIS 15, 2017

Tenyered hajlatába

.   A katekézis és a szentségek (misztériumok) sajátsága, hogy jelképes cselekedet valóságos hatást eredményez. Szépen megfigyelhetjük ezt Jeruzsálemi Szent Kürillosz (megh. 387. március 18.) misztagogikus katekéziseiben, akinek ma ünnepli az egyház … olvasásának folytatása MÁRCIUS 18, 2017

“A császár úr nagy gyönyörűségét leli az énekükben”

Matteo Ricci előtt is érkeztek keresztény misszionáriusok Kínába. Giovanni da Montecorvino ferences szerzetes Perzsia és India érintésével jutott el a mongol kánok uralta Kínába. 1294-ben, éppen a Jüan-dinasztiát megalapító Kubilaj … olvasásának folytatása   MÁRCIUS 9, 2017

*

2016. bejegyzés tartalom

*

Az Ige testté, az Egyház Krisztus tagjává lett

A korai keresztény szerzők szerint Ádám prófétai erőt is kapott teremtésekor, Isten ereje és lehelete által mondott próféciákat feleségéről, akit az élők anyjának nevezett (vö. Ter 3,20). Megjövendölte, hogy „a … olvasásának folytatása   DECEMBER 26, 2016 · 2

Dániel az oroszlánveremben

Az Istenéhez hűséges, ártatlanul oroszlánverembe vetett, és onnan sértetlenül megszabaduló Dánielről a róla elnevezett prófétai könyv 6. és 14. fejezetében olvashatunk. Az utóbbi fejezet szerint – amelynek kanonikus tekintélyét sokan … olvasásának folytatása    JÚNIUS 5, 2016

“Hiszem, mert képtelenség.” 

A keresztény hitet gyakran összefüggésbe hozzák az abszurddal. A keresztények első filozófus bírálói, pl. Kelszosz, Porphüriosz, Julianus császár, azzal vádolták ellenfeleiket, hogy azok elhagyják a dolgok ésszerű vizsgálatát, és követőiktől … olvasásának folytatása   MÁRCIUS 27, 2016 · 1

Mágusok I.

A vatikáni csillagászok hagyományosan a jezsuita rend tagjai közül kerülnek ki. Jó néhány éve Castel Gandolfóban megkérdeztem az ottani obszervatóriumot bemutató csillagászt, miként vélekedik kollégája és rendtársa, Teres Ágoston (Gustav … olvasásának folytatása   JANUÁR 8, 2016 · 4

Légy a szenvedőnek Istene!

Ma az ókeresztény egyház két kiemelkedő személyiségére emlékezünk, Nagy Szent Vazulra és Teológus v. Nazianzoszi Szent Gergelyre. Egyidősek voltak, mindketten Kappadókiában születtek 330 körül, jó barátokként együtt tanultak Athénban. Vazul … olvasásának folytatása  JANUÁR 2, 2016

Ég kapuja

A hagyomány megőrizte Gergelynek, Konstantinápoly püspökének 380. december 25-én elmondott ünnepi beszédét. A szentbeszéd felér egy teológiai kompendiummal, hiszen szó van benne Isten természetéről, a Szentháromságról, az angyalok és az érzékelhető … olvasásának folytatása  JANUÁR 1, 2016

*

2015. bejegyzés tartalom

*

Angyalokkal táncoló

A hagyomány megőrizte Gergelynek, Konstantinápoly püspökének 380. december 25-én elmondott ünnepi beszédét. A szentbeszéd felér egy teológiai kompendiummal, hiszen szó van benne Isten természetéről, a Szentháromságról, az angyalok és az érzékelhető … olvasásának folytatása   DECEMBER 25, 2015

A botrányos kereszt

A norvég Bevándorlási Hivatal a keresztek eltüntetését kérte azokról a helyekről, ahol a menekülteket elszállásolják. Feltételezésük szerint a muszlim menekülteket, legalábbis egy részüket, megbotránkoztatná a kereszt látványa. A stockholmi lutheránus … olvasásának folytatása   DECEMBER 1, 2015 · 10

Lelki alakformálás

Az ókeresztény irodalomnak, az egyházatyák munkásságának hazai megismertetésében elévülhetetlen érdemei vannak a Kairosz Kiadónak, személy szerint Bedő Györgynek, a kiadó igazgatójának. Az elmúlt héten a Catena-sorozatban megjelent, és hamarosan a … olvasásának folytatása   NOVEMBER 22, 2015

A test feltámadása

„Mi szükség arra, hogy a holtak szellemei visszakapják testüket a feltámadásban, ha test nélkül is részesedhetnek a legfőbb boldogságban?” Logikus kérdés. A keresztény hitvallás magában foglalja a testek föltámadásába vetett … olvasásának folytatása   OKTÓBER 31, 2015 · 37

“Az emberi szabadság és méltóság története a nyugati civilizációban”

2016-ban elindul egy nagyszabású kutatási és PhD ösztöndíjas program, amely Órigenész nyugati recepcióját vizsgálja az emberi szabadság és méltóság fogalmát állítva a középpontba. Lentebb olvasható a program részletes leírása. 14 … olvasásának folytatása   OKTÓBER 18, 2015

A teológus sajtótájékoztatója   OKTÓBER 5, 2015 · 10

Vivarium teológiai műhely Bakonybélben  SZEPTEMBER 24, 2015

Korrupció   AUGUSZTUS 25, 2015 · 1

Ősrobbanás   AUGUSZTUS 14, 2015 · 45

Rendezett szeretet   JÚLIUS 12, 2015 · 19

Test és kenyér – Úrnapja   JÚNIUS 7, 2015 · 1

Éneklés és bírvágy  MÁJUS 7, 2015 · 4

Úton Emmausz felé: hit, megismerés, részesedés   ÁPRILIS 8, 2015

Aki magához vonzza az egész világot   ÁPRILIS 5, 2015

Álma csupán a halandónak van  ÁPRILIS 4, 2015

A dicsőséges kereszt   ÁPRILIS 3, 2015

Szamárháton érkezik   MÁRCIUS 27, 2015 · 1

Vízpumpa  MÁRCIUS 6, 2015

Sursum corda!   MÁRCIUS 5, 2015 · 6

Az erény szárnytollai  FEBRUÁR 24, 2015

Adósságelengedés   FEBRUÁR 18, 2015 · 2

Egyikünk a másikért   JANUÁR 2, 2015 · 1

*

2014. bejegyzés tartalom

A mennyei sereg sokasága  DECEMBER 24, 2014

Máriától született  DECEMBER 8, 2014

“Tükör által”  DECEMBER 7, 2014 · 5

A teljes személy ajándéka  DECEMBER 3, 2014

Herbert Doms a házasság értelméről   DECEMBER 1, 2014 · 9

Kasper bíboros és a többségi akarat   OKTÓBER 17, 2014

Vivarium – Az egyház társadalmi tanítása  AUGUSZTUS 26, 2014

Kezdetben van a viszony  AUGUSZTUS 23, 2014 · 5

Kórus   JÚLIUS 25, 2014

Tétlenség és munka   JÚNIUS 30, 2014 · 2

Keresztelő Szent János   JÚNIUS 24, 2014

Hol van Atanáz?  MÁJUS 2, 2014

Magdolna lába   MÁJUS 1, 2014 · 4

Ne érints!  ÁPRILIS 22, 2014 · 1

Az üres sírnál  ÁPRILIS 20, 2014 · 16

Virrasztás  ÁPRILIS 19, 2014

Halott Krisztus  ÁPRILIS 18, 2014

“Az Atya sem mentes a szenvedéstől”   ÁPRILIS 17, 2014 · 3

Volt-e tulajdona Ádámnak és Évának?   MÁRCIUS 28, 2014

A gazdagság megosztása   MÁRCIUS 24, 2014

Concordia – egyetértés   FEBRUÁR 24, 2014

“Nagyon sokat engedtek el neki, mert nagyon szeretett”   FEBRUÁR 8, 2014

A házasság értelme – A rendkívüli szinódus kapcsán   JANUÁR 20, 2014 · 100

*

2013. bejegyzés tartalom

Kronológia   DECEMBER 31, 2013 · 9

Az Ige testté lett   DECEMBER 27, 2013 · 2

Szent István, az első vértanú   DECEMBER 26, 2013 · 3

Gaudete, Christus est natus! Örvendjetek, megszületett Krisztus!   DECEMBER 25, 2013 · 1

Ne szomorkodj, hogy kimégy a Paradicsomból!  DECEMBER 22, 2013

Szabadság, szeretet, személy   DECEMBER 20, 2013

Isten-nevek   DECEMBER 12, 2013 · 10

A hatodik kérés   NOVEMBER 29, 2013 · 14

Krisztus képe   NOVEMBER 26, 2013 · 16

Mi szükség az imádságra?  NOVEMBER 3, 2013 · 2

A test uralása  OKTÓBER 12, 2013 · 3

Vivarium: lelki-szellemi műhely Bakonybélben  OKTÓBER 8, 2013 · 5

Az iskolai hitoktatás: önellentmondás SZEPTEMBER 24, 2013 · 59

Egyedül az ember szabad – Novatianus, a lázadó   SZEPTEMBER 9, 2013 · 3

Józan részegség AUGUSZTUS 11, 2013 · 7

Nooszféra, globalizáció, planetizáció – zűrzavar a fejekben AUGUSZTUS 1, 2013. · 33

Melegházasság az ókorban? JÚLIUS 31, 2013. · 2

A fecsegő és a bölcs JÚLIUS 24, 2013. · 2

A fordítóprogram misztikus tanítása JÚLIUS 4, 2013 · 2

Utazás JÚNIUS 19, 2013. · 3

A tenger szépsége JÚNIUS 17, 2013. · 3

A Jelenések könyve JÚNIUS 3, 2013.

Üdvtörténet és fejlődés JÚNIUS 1, 2013. · 4

A szólás szabadsága MÁJUS 17, 2013 · 2

Odüsszeusz a keresztfán MÁJUS 7, 2013. · 1

A játszó ember – Hugo Rahner könyve MÁJUS 3, 2013 · 3

Természettudomány és Szentírás ÁPRILIS 23, 2013. · 68

Katekhón – a “visszatartó” ÁPRILIS 13, 2013. · 2

A nyolcadik nap ÁPRILIS 7, 2013. · 2

Jézus szépsége és rútsága MÁRCIUS 28, 2013.

Aquinói Szent Tamás a játékról – Summa Theologiae 2, II, qu. 168, a. 2. MÁRCIUS 23, 2013. · 3

Erényes-e az, ami haszontalan? MÁRCIUS 18, 2013. · 1

Egy nő a Sixtus-kápolnában MÁRCIUS 13, 2013.

Szüzesség és házasság – egy vita a IV. században MÁRCIUS 12, 2013. · 3

Irenaeus és a test teológiája MÁRCIUS 7, 2013. · 49

A lemondás FEBRUÁR 28, 2013. · 7

Hit és ész – XIII. Leótól II. János Pálig FEBRUÁR 11, 2013. · 48

Házasság és aszkézis FEBRUÁR 7, 2013. · 15

Démonizált boldogságigény vagy démonizált kereszténység? JANUÁR 27, 2013. · 75

Az Istennek kölcsönadott idő JANUÁR 11, 2013. · 16

Gyalog jöttünk, mert siettünk – Epiphánia JANUÁR 6, 2013.

Szüntelen újrakezdés JANUÁR 1, 2013 · 1

*

2012. bejegyzés tartalom

Hogy a szem is láthassa, amit csak szívvel láthatunk DECEMBER 27, 2012.

Urunk Születése DECEMBER 25, 2012.

Egyszülött Fiát az ember fiává tette DECEMBER 24, 2012

Áldott a te méhednek gyümölcse! DECEMBER 23, 2012. · 3

A házasság mint filozófiai iskola DECEMBER 20, 2012.

Szent Tamás és a tomisták a természetfelettiről DECEMBER 15, 2012 · 165

A Szó és a Hang DECEMBER 9, 2012

Naponta megölik Nábotot NOVEMBER 27, 2012. · 4

A Jelenlét vonzásában NOVEMBER 23, 2012. · 3

Isten képmásának megújulása NOVEMBER 20, 2012.

Aquinói Szent Tamás a játékról NOVEMBER 12, 2012. · 4

“Magadnak teremtettél” – egy közhely színeváltozása II. rész NOVEMBER 8, 2012. · 10

A játszó Egyház NOVEMBER 5, 2012. · 29

Feltámadunk! OKTÓBER 30, 2012. · 40

Az üdvösség szentsége OKTÓBER 22, 2012. · 11

Szó és tett egysége – Lactantius tanítása OKTÓBER 17, 2012. · 1

Remete Szent Antal az ember háromféle meghívásáról OKTÓBER 12, 2012. · 7

Az eucharisztia az Egyház szíve OKTÓBER 4, 2012 · 54

Nemzet, állam, család, házasság – Dietrich von Hildebrand OKTÓBER 2, 2012. · 28

Szent Ágoston ünnepén AUGUSZTUS 27, 2012. · 2

„Kárhozatos bálványimádás”? AUGUSZTUS 7, 2012. · 53

“Uram, kihez mennénk?” – A kafarnaumi beszéd AUGUSZTUS 6, 2012. · 3

Noé – Szent Hilarius homíliája JÚLIUS 18, 2012.

Jónás jele – Jeromos értelmezése és Aquileiai Chromatius püspök homíliája JÚLIUS 14, 2012.

Woelki érsek a célkeresztben II. JÚLIUS 10, 2012 · 8

Woelki érsek a célkeresztben I. JÚLIUS 9, 2012 · 13

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe JÚNIUS 25, 2012.

Szenzációs felfedezés az ókeresztény irodalom iránt érdeklődők számára: Órigenész homíliái a Zsoltárokról JÚNIUS 14, 2012. · 2

A szexuáletika mint ütközőpont: abortusz, fogamzásgátlás, homoszexualitás MÁJUS 15, 2012. · 41

Házasság, özvegység, szüzesség – Tertullianus véleménye MÁJUS 7, 2012 · 7

Alexandriai Kelemen házasságteológiája ÁPRILIS 30, 2012.

Egy ma is időszerű, korai latin keresztény apológia ÁPRILIS 19, 2012. · 2

Kacsázók ÁPRILIS 19, 2012.

Érintés ÁPRILIS 15, 2012.

Ebben a reményben élünk ÁPRILIS 7, 2012.

Nagypéntek – Passió ÁPRILIS 6, 2012. · 5

 A bécsi érsek elgondolkoztató döntése Nagycsütörtök fényében ÁPRILIS 5, 2012. · 3

Angelo Scola bíboros a házasság misztériumáról MÁRCIUS 31, 2012. · 1

Szent József a Szent Szűz tisztaságos jegyese MÁRCIUS 19, 2012.

Én férfit nem ismerek! – Mária a szűz és az anya MÁRCIUS 15, 2012 · 2

A házasság definíciójának megváltoztatása – Anglia és Wales püspökeinek körlevele MÁRCIUS 11, 2012

Egy vitatott enciklika – Humanae Vitae MÁRCIUS 8, 2012 · 4

Izsák feláldozása MÁRCIUS 4, 2012

Szüzesség és házasság – Mit tanít erről Nüssza egykori püspöke? MÁRCIUS 3, 2012.

Test, szexualitás, házasság – modern megközelítések MÁRCIUS 3, 2012.

A házasság mint misztérium MÁRCIUS 3, 2012.

A házasság az Újszövetségben MÁRCIUS 3, 2012 · 43

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s