About

____________________________________________________________________________________________

ima trappistmonksKÖNYÖRGÉS   Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

____________________________________________________________________________________________

Krisztus a törvény igáját magára vette azzal, hogy beteljesítette a mózesi törvényt, meghalt a törvényért és a törvény által. Halálával felszabadította a törvény alól azokat, akik készségesen elfogadják tőle az életet. Ezt az igazi életet azonban csak úgy nyerhetik el, ha elvesztik, ha odaadják érte életüket.    …>>>

.

___________________________________________________________________________________________

vlcsnap-2014-09-11-23h23m52s156Haljunk meg Krisztussal, hogy vele éljünk!    Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, másrészt pedig az élet büntetés. Ezért mondja Pál is: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1, 21). Kicsoda Krisztus, ha nem a test halála és a lélek élete? Ezért haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk! Akarjunk mindennap így meghalni, és tényleg haljunk is meg így, hogy lelkünk a halál által el tudjon szakadni a testi vágyaktól, és a halál képét öltse magára oly magasságokba emelkedve, ahová már nem érhetnek fel a földi szenvedélyek, és nem is tudják már a lelket beszennyezni. A test törvénye ugyanis a lélek törvénye ellen tusakodik, és bűnbe is viszi a lelket. De mi erre az orvosság? Ki vált meg e halálra szánt testtől? Az Isten kegyelme Jézus Krisztus, a mi Urunk által (Róm 7, 24).
Van tehát orvosunk, használjuk is az orvosságát. A mi orvosságunk Krisztus kegyelme, és a mi testünk ez a halálra szánt test. Tehát szakadjunk el a testtől, de ne szakadjunk el Krisztustól. Bár testben élünk, mégse kövessük a test kívánságait, ne mondjunk le a természet jogairól, de becsüljük többre a kegyelmi adományokat.

____________________________________________________________________________________________

ima meghalt a bunnekTehát azért mutatjuk be az áldozatot, hogy az Úr halálát hirdessük, és megemlékezzünk róla, aki értünk adta életét. Mivel pedig Krisztus szeretetből halt meg értünk, a szent áldozat bemutatásakor haláláról megemlékezve azért könyörgünk, hogy a Szentlélek eljövetele által növekedjek bennünk a szeretet. Azért is esedezünk, hogy az a szeretet – amellyel Krisztus oly jóságosan vállalta, hogy értünk keresztre feszítsék – minket is késztessen a Szentlélek kegyelmével, hogy számunkra keresztre szegeztessék ez a világ, és mi is keresztre szegeztessünk e világ számára. Utánozzuk a mi Urunk halálát mi is, hogy miként Krisztus a halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban az Istennek él (Róm 6, 10), ugyanúgy mi is új életre keljünk (Róm 6, 4); és miután megkaptuk a szeretet ajándékát, mi is meghaljunk a bűnnek, és éljünk az Istennek.  …>>

____________________________________________________________________________________________

Marie, Fleur du Carmel-Choeur des Moniales de Pecs 49Az imádságról   Boldog Batthyány-Strattmann László lelki útravalója a meggyógyult betegeknek    Akarsz-e megismerni egy olyan eszközt, amelynek segítségével a Jóistennél mindent elérhetsz? Ez az eszköz: az imádság.  Az imádság által részt nyerhetsz Isten mindenhatóságából. Erről Jézus biztosít bennünket: Bizony, bizony, mondom nektek… bármit kértek az Atyától az én nevemben megteszem nektek (vö. Jn 14, 12. 13).   …>>>

.

______________________________________________________________________________________________

ima Marie, Fleur du CarmelAnt. Keressétek az Urat és élni fogtok!
V. Az Úr megtanít minket útjaira. 
F. Hogy járni tudjunk ösvényein.
*
.
.

______________________________________________________________________________________________

ima aldasAz Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon, és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten Jézus Krisztus nevében é személyében. Amen.

Ókeresztény áldó imádság (IV. század)

______________________________________________________________________________________________

ima havi hegy 1V. Istenem, kitüntettél boldogító szereteteddel, amely ifjúságom óta velem együtt nőtt;
* És szinte felfogni sem tudom szereteted mélységét.
F. Milyen nagy a Te jóságod, Uram, amelyet a Téged félőknek tartogatsz.
* És szinte felfogni sem tudom szereteted mélységét.
.
.
.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

*

*

h istenmiszteriumacs900_332